Agentūrų apyvartos

  2017 m. 2016 m. Pokytis (proc.)
Agentūra Pardavimo pajamos /
apyvarta (Eur)
Bendrasis pelnas /
tiesioginės pajamos (Eur)
Pardavimo pajamos /
apyvarta (Eur)
Bendrasis pelnas /
tiesioginės pajamos (Eur)
Pardavimo pajamos /
apyvarta (Eur)
Bendrasis pelnas /
tiesioginės pajamos (Eur)
UAB „Fabula ir partneriai“ („VRP Hill+Knowlton Strategies“) 2.687.199,00 1.600.205,00 2.828.460,00 1.650.649,00 -5 % -3 %
UAB „INK agency“ 1.113.099,00 803.194,00 787.100,00 787.100,00 41 % 47 %
UAB „Integrity PR“ 864.868,00 650.216,00 774.244,00 555.113,00 12 % 17 %
UAB „Headline Agency“ (ex. „BVRG Burson-Marsteller“) 1.106.256,00 608.025,00 621.444,00 411.591,00 78 % 48 %
UAB „Idea Prima“ 1.528.407,00 552.202,00 1.045.666,00 1.045.666,00 46 % 66 %
UAB „Gravitas partners“ 1.372.537,00 424.001,00 902.372,00 386.638,00 52 % 10 %
UAB „Ad verum“ 607.404,00 367.580,00 600.873,00 362.311,00 1 % 1 %
UAB „PIAR“ („PR service“) 463.346,00 262.284,00 613.999,00 342.305,00 -25 % -23 %
UAB „Nova Media LT“ 395.614,00 255.174,00 382.285,00 257.221,00 3 % -1%
UAB „Trylika – dvidešimt trys“ („Agency 1323“) 278.908,00 202.097,00 183.306,00 133.373,00 52 % 52 %
Viso: 10.417.638,00    5.724.978,00    8.739.749,00    4.980.722,00    19 % 15 %

* Pastabos:

Duomenys pateikti remiantis agentūrų Registrų centrui pateiktomis pelno-nuostolių ataskaitomis
Tiesioginės pajamos gaunamos iš bendrų pajamų minusavus projektų trečiųjų šalių išlaidas. Pelno nuostolių ataskaitoje tai įvardijama kaip „bendrasis pelnas“, nors pasaulyje priimta vadinti “tiesioginėmis pajamomis” („income fee“)

Comments are closed.