D.U.K.

Kas yra Ryšių su visuomene asociacijos steigėjai?

Asociaciją įsteigė 14 Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų, 2009 m. vasario 17 d. pasirašiusių Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos steigimo sutartį.

Kas yra Ryšių su visuomene asociacijos narės?

Asociacijos narės yra ryšių su visuomene paslaugas teikiančios agentūros.

Kaip tapti Ryšių su visuomene asociacijos nariu?

Asociacijos nariu gali būti tiek Lietuvos, tiek ir kitų valstybių juridiniai ir fiziniai asmenys, teikiantys viešųjų ryšių paslaugas. Norint prisijungti prie asociacijos, reikėtų jos pirmininkui įteikti rašytinį prašymą priimti į asociaciją. Kartu su prašymu reikia pateikti dviejų asociacijos narių rašytines rekomendacijas.

Ką veikia Ryšių su visuomene asociacija?

Asociacija vykdo savo misiją ir siekia išsikeltų tikslų rengdama posėdžius, susitikimus, šviečiamuosius ir verslo renginius renginius, bendraudama su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis,vykdydama tyrimus bei visuomenės apklausas, aktyviai dalyvaudama viešosiose diskusijose ryšių su visuomene klausimais.

Kas sudaro Ryšių su visuomene asociacijos Garbės teismą?

Asociacijos Garbės teismą sudaro 5 nariai – trys Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos atstovai ir du išorės ekspertai:

1. Rūta Skyrienė, Asociacijos „Investors Forum“ vykdančioji direktorė.

2. Renata Matkevičienė, VU Komunikacijos fakulteto prodekanė studijoms, Informacijos ir komunikacijos katedra.

3. Daiva Lialytė, UAB „Integrity PR“ direktorė, Agentūros Tarybos išrinkta atstovė.

4. Paulius Tamulionis, UAB „Idea Prima“ direktorius, išrinktas visuotinio susirinkimo metu.

5. Dalia Kutraitė, komunikacijos konsultantė, Vilniaus universiteto bei Lietuvos muzikos ir teatro akadamijos lektorė, išrinkta visuotinio susirinkimo metu.

Kas gresia Ryšių su visuomene asociacijos narėms, kurios nesilaiko Etikos kodekso?

Apie nustatytą pažeidimą pirmiausiai informuojama Etikos kodeksą pažeidusi asociacijos narė. Ji turi per 7 dienas pateikti galimą žalos ištaisymo būdą. To nepadarius, informacija apie nustatytą pažeidimą skelbiama žiniasklaidoje. Triskart kodeksą pažeidusi asociacijos narė šalinama iš asociacijos.

Kas gali kreiptis į asociacijos Garbės teismą?

Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos Garbės teismas nagrinėja skundus dėl galimų ryšių su visuomene etikos principų pažeidimų. Skundus Garbės teismui galima teikti elektroniniu paštu, adresu info@rsva.lt. Skundai negali būti anoniminiai.

Comments are closed.