Ryšių su visuomene agentūroms suteikti veiklos kokybės ženklai

2016 metų pradžia žymi naują etapą Lietuvos ryšių su visuomene veikloje – 12 rinkos dalyvių įgijo paslaugų kokybės ir patikimumo ženklus. Jie suteikti nepriklausomiems auditoriams įvertinus, ar agentūros atitinka specialius Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų asociacijos (RSVAA) patvirtintus reikalavimus.

„Ženklai stiprins visą rinką, nes reikalauja elgtis atsakingai ir skaidriai: vengti interesų konflikto, deklaruoti finansinę atskaitomybę, nurodyti klientus, neteikti anonimiškų komentarų paslaugų. Svarbu pabrėžti, kad standartas išplečia įmonių visuomenišką veiklą, skatina tobulėti, kelti darbuotojų kvalifikaciją, ir, žinoma, gerinti teikiamų paslaugų kokybę“,- teigė RSVA Tarybos pirmininkas Kęstutis Gečas.

Šios ryšių su visuomene paslaugas teikiančios bendrovės visus metus savo veikloje galės naudotis Atskaitingos agentūros, Skaidrios agentūros, Atsakingos agentūros, Visuomeniškos agentūros ir Tobulėjančios agentūros ženklais. Kasmet auditoriai patikrins, ar agentūra laikosi reikalavimų ir išlaiko teisę kitus metus naudoti atitinkamus ženklus.

Suteiktas ženklas bus nedelsiant atimtas, jeigu tik bus gauta informacijos, kad agentūra pažeidė ženklo reikalavimus arba pateikė neteisingą informaciją, duomenis.

Kol kas dalyvauti RSVA sukurtoje standarto programoje prašymus 2016 metams pateikė tik asociacijos nariai, bet joje gali ir kviečiami dalyvauti visi rinkos dalyviai. Numatoma, jog standarto įgyvendinimas ne tik paskatins agentūras atsakingiau veikti, tačiau kartu taps kokybės matu užsakovams, renkantis viešųjų ryšių paslaugų teikėją.

Išsami standarto versija, reikalavimai agentūroms ir terminai yra pateikti oficialiame RSVA puslapyje. Su jais galima susipažinti čia.

Siekdamos gauti Atskaitingos agentūros ženklą, agentūros turėjo pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymėjimą apie apdraustųjų skaičių, vadovo pažymą apie nėštumo/tėvystės/vaiko priežiūros atostogose esančius darbuotojus, taip pat buvo vertinamos finansinės agentūrų ataskaitos, pateiktos 2015 m.

Norėdamos gauti Skaidrios agentūros ženklą, bendrovės turėjo pateikti pažymą su informacija apie sudarytas sutartis su klientais, jų trukmę, numerį ir kitą informaciją arba nurodyti klientus, kuriems teikiamos paslaugos nesudarius sutarties, taip pat – laisva forma deklaruoti interesų konflikto vengimą bei pateikti informaciją, kurių visuomenės informavimo priemonių dalyvis ir valdymo ir/ar priežiūros organų narys yra Agentūra.

Pretenduodamos į Atsakingos, Visuomeniškos, Tobulėjančios agentūros ženklus, agentūros turėjo pateikti laisvanoriškas deklaracijas, kad laikysis ženklo reikalavimų.

Ryšių su visuomene agentūrų asociacija vienija agentūras, kurios teikia kokybiškas ryšių su visuomene ir konsultavimo paslaugas, vykdydamos veiklą laikosi griežtų etikos normų. Asociacija įkurta 2009 m., siekiant užtikrinti agentūrų veiklos etikos ir profesinius standartus, gerinti šio verslo aplinką šalyje, ji vienija 13 agentūrų.

 Daugiau informacijos – RSVA Taryba:

 1. Mindaugas Ardišauskas, +370 685 64467
 2. Kęstutis Gečas, +370 685 18450
 3. Daiva Lialytė, +370 698 79712
 4. Romualda Stonkutė, +370 686 32565
 5. Paulius Tamulionis, +370 686 08389

info@rsva.lt

Agentūrų sąrašas, kurioms 2016 metais suteikti RSVA Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standarto ženklai

Ženklai: Atskaitinga Agentūra, Skaidri Agentūra, Atsakinga Agentūra, Visuomeniška Agentūra, Tobulėjanti Agentūra suteikiami:

 • UAB „Ad verum“.
 • UAB „BVRG“.
 • UAB „Gravitas Partners“.
 • UAB „Idea Prima“.
 • UAB „INK agency“.
 • UAB „Integrity PR“.
 • UAB „Komunikacija ir konsultantai“.
 • UAB „Nova media LT.
 • UAB „PIAR” (PR Service/Edelman Affiliate).
 • UAB „VIP Viešosios informacijos partneriai“.
 • UAB „Viešųjų ryšių partneriai“.

 

Ženklai: Atskaitinga Agentūra, Skaidri Agentūra, Atsakinga Agentūra suteikiami:

 • UAB „Euro RSCG PR“.

 

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standarto reikalavimai

(sutrumpinta versija)

 
 1. Atskaitinga agentūra
 • Pateikti finansinius duomenis pagal RSVA parengtą tvarką, taip pat nurodant ir tiesiogines agentūros pajamas.
 • Pateikti informaciją apie darbuotojų skaičių.
 
 1. 2.      Skaidri agentūra
 • Pateikti audito kompanijai informaciją apie sutartis su klientais, jų trukmę, kitą informaciją bei sąrašą klientų, kuriems teikiamos paslaugos nesudarius sutarties ir skelbti klientų sąrašus agentūros interneto puslapyje (arba yra sutartis, arba mokėjimo faktas).
 • Vengti intereso konflikto teikiant paslaugas konkuruojančioms bendrovėms ar asmenims.
 • Skelbti informaciją apie sąsajas su visuomenės informavimo priemonėmis (jeigu jose yra akcininkais, pajininkais arba dalyvauja valdyme, užima pareigas).
 
 1. 3.      Atsakinga agentūra
 • Įsipareigoja neskelbti anoniminių komentarų ir nesinaudoti tokias paslaugas teikiančių įmonių ar asmenų paslaugomis.
 • Neteikti paslaugų, jeigu yra pavojus ar įtarimas, kad tai pakenks valstybės ir visuomenės interesams.
 • Nerinkti informacijos apie asmenis ar bendroves kitais nei RsV tikslais arba tikslais, kurie agentūrai nežinomi.
 
 1. 4.      Visuomeniška agentūra
 • Privalo teikti „pro bono“ paslaugas, jaunimo užimtumo skatinimo priemones ar kitais būdais vykdyti neformalaus profesinio ugdymo veiklą.
 • Skaityti paskaitas, pranešimus, vesti seminarus ryšių su visuomene tema.
 • Privalo įdarbinti stažuotojus, kurių skaičius yra proporcingas agentūros dydžiui.
 
 1. 5.      Tobulėjanti agentūra
 • Ne mažiau kaip 60 % agentūros darbuotojų privalo dalyvauti mokymuose, kurių trukmė yra ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų.

Comments are closed.