Veikla ir tikslai

Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos tikslai yra:

  • Agentūrų interesų atstovavimas įvairiose situacijose;
  • Agentūrų reputacijos kėlimas;
  • Agentūrų etikos normų, veiklos standartų ir verslo aplinkos gerinimas;
  • Agentūrų darbą reglamentuojančios teisinės bazės gerinimas.

Šių tikslų asociacija siekia rengdama posėdžius, susitikimus, šviečiamuosius ir verslo renginius renginius, bendraudama su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis,vykdydama tyrimus bei visuomenės apklausas, aktyviai dalyvaudama viešosiose diskusijose ryšių su visuomene klausimais.

Agentūros – asociacijos narės įsipareigoja laikytis patvirtinto etikos kodekso, kurio laikymąsi prižiūri asociacijos Garbės teismas.

Comments are closed.